BÁNH TRÁNG DẺO CAY


DC 10
BÁNH TRÁNG DẺO CAY ,ĐƯỢC ĐÓNG TRONG TÚI LINON . TRỌNG LƯỢNG 500 GAM ,BÁNH TRÁNG DẺO CAY THỜI HẠN SỬ DỤNG 60 NGÀY

Còn hàng

BÁNH TRÁNG DẺO CAY LÀ MỘT TRONG NHỮNG LAOIJ BÁNH TRÁNG TÂY NINH. NGON NỔI TIẾNG .BÁNH ĐƯỢC LÀM TÙ BỘT GẠO VỚI BỘT MỲ ,THEO TỶ LỆ NHẤT ĐỊNH VỚI CAC GIA VỊ TỰ NHIÊN ,NHƯ MUỐI ,ỚT, HÀNH LÁ, HÀNH CỦ, TỎI ,MUỐI THEO CÔNG THỨC BÍ TRUYỀN ĐƯỢC CÁC NGHỆ NHÂN TRÀNG BẢN TÂY NINH LÀM RA.

BÁNH TRÁNG DẺO CAY HOÀN TOÀN ĐƯỢC LÀM TỪ CÁC NGUYÊN LIỆU SẠCH .KHÔNG CHẤT PHỤ GIA BẢO QUẢN, ĐƯỢC CHỨNG NHÂN VSATTP

BÁNH TRÁNG DẺO CAY CÓ THỂ ĂN NGAY,HOẶC ĂN KEM VỚI ĐẬU PHỘNG RANG,HÀNH PHI ,BƠ TẠO RA MÓN ĂN CỰC KỲ HẤP DẪN

BÁNH TRÁNG DẺO CAY TÂY NINH LÀ THÀNH PHẦN CHINHS KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MÓN BÁNH TRÁNG SỐT ME BƠ HẤP DẪN MÀ NHƯNG NGƯỜI THÍCH ĂN DẶM NGHE ĐÃ THẤY THÈM

Gọi ngay : 0766792755 0918296983
Gọi ngay : 0766792755 0918296983